Winnaars Juryprijs 2013

KM-2013-70

De juryleden Coen Bennink, Emmie Ramakers, Jos Petersen en Eric Stroebel namen hun uitdagende taak weer ter hand. Het beoordelen van de grote diversiteit aan kunstvormen en het hoge niveau van de aanwezige kunstenaars blijft een moeilijke opgave. Winnaar van de Juryprijs 2013 werd Sophia de Vries, beeldend kunstenaar uit Holten.

KM-2013-62

Het juryrapport luidt: “Sophia de Vries weet door een hoge mate van technische beheersing vorm te geven aan elementen die ons allen vertrouwd zijn. Dat is geen gemakkelijke opgave omdat zij, wat zij in beelden vangt, iets fragiels en kwetsbaars weet mee te geven en een zekere luchtigheid waardoor je even anders tegen die vertrouwde zaken aankijkt. Haar werk, waarvoor ze last, buigt en smeedt verbeeld steeds een klein verhaal, een verhaal dat een ieder voor zich kan invullen met dat huisje, dat hekje, die boom”.

KM-2013-66

QR Code Business Card